dimarts, 27 d’octubre de 2009

Enquesta d'Activitats - Encuesta de Actividades



Com ja sabeu, l'Associació Belles Arts d'Alcoi és una associació cultural molt jove, per aquesta raó ens agradaria saber quienes activitats us agradarien que organitzara l'Associació Belles Arts d'Alcoi. Nosaltres estem pensan algunes activitats, però ens agradaria la vostra col·laboració per a oferir una oferta cultural interessant. Podeu dirigir-us mitjantçant els comentaris, fent saber el que us agradaria; TALLERS ARTÍSTICS, COVOCATÒRIES DE CONCURSOS, ACTIVITATS DIDÀCTIQUES, CONFERRÈNCIES, VIATGES CULTURALS, ETC...S'admeten propostes.


Como ya sabéis, l'Asociación Belles Arts Alcoi es una asociación muy joven, por esta razón nos gustaría saber qué actividades os gustarían que organizara la Asociación. Nosotros estamos pensando algunas actividades pero nos gustaría vuestra colaboración para ofrecer una oferta cultural interesante. Podéis dirigiros mediante comentarios, haciendo saber que os gustaría; TALLERES ARTÍSTICOS, CONVOCATORIAS DE CONCURSOS, ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS, VIAJES CULTURALES, ETC...Se admiten propuestas.

dijous, 22 d’octubre de 2009

Exposició on-line; LUCIA FRACÉS

Lucia fracés, naix a Alcoi l'any 74, sempre amb inquietuds pictòriques, l'any 99 comença a exposar en la comunitat valenciana, per a a poc a poc i amb el passar dels anys anar ampliant a Barcelona, Gijón, Granada, Salamanca, és a dir, un anar i vindre d'exposicions en el territori espanyol, al mateix temps de participar en algunes fires d'art organitzades a Espanya, fins a l'actualitat.Des de fa 2 anys és fundadora i col·laboradora del Grup Six, compost per 6 membres, les quals han exposat, en nombroses ocasions la ultima exposició en Artesfera, Benidorm amb molt bones critiques, rebudes a través de premsa.



Lucia fraces, nace en alcoy en el año 74, siempre con inquietudes pictóricas, en el año 99 empieza a exponer en la comunidad valenciana, para poco a poco y con el pasar de los años ir ampliando a Barcelona, Gijon, Granada, Salamanca, es decir, un ir y venir de exposiciones en el territorio español, al mismo tiempo de participar en algunas ferias de arte organizadas en España, hasta la actualidad.Desde hace 2 años es fundadora y colaboradora del Grupo Six, compuesto por 6 miembros, las cuales han expuesto, en numerosas ocasiones la ultima exposicion en Artesfera, Benidorm con muy buenas criticas, recibidas a traves de prensa.







**
Per a contactar amb l'artista; http://luciafraces74.blogspot.com/
Para contactar con la artista; http://luciafraces74.blogspot.com/