dijous, 22 d’octubre de 2009

Exposició on-line; LUCIA FRACÉS

Lucia fracés, naix a Alcoi l'any 74, sempre amb inquietuds pictòriques, l'any 99 comença a exposar en la comunitat valenciana, per a a poc a poc i amb el passar dels anys anar ampliant a Barcelona, Gijón, Granada, Salamanca, és a dir, un anar i vindre d'exposicions en el territori espanyol, al mateix temps de participar en algunes fires d'art organitzades a Espanya, fins a l'actualitat.Des de fa 2 anys és fundadora i col·laboradora del Grup Six, compost per 6 membres, les quals han exposat, en nombroses ocasions la ultima exposició en Artesfera, Benidorm amb molt bones critiques, rebudes a través de premsa.Lucia fraces, nace en alcoy en el año 74, siempre con inquietudes pictóricas, en el año 99 empieza a exponer en la comunidad valenciana, para poco a poco y con el pasar de los años ir ampliando a Barcelona, Gijon, Granada, Salamanca, es decir, un ir y venir de exposiciones en el territorio español, al mismo tiempo de participar en algunas ferias de arte organizadas en España, hasta la actualidad.Desde hace 2 años es fundadora y colaboradora del Grupo Six, compuesto por 6 miembros, las cuales han expuesto, en numerosas ocasiones la ultima exposicion en Artesfera, Benidorm con muy buenas criticas, recibidas a traves de prensa.**
Per a contactar amb l'artista; http://luciafraces74.blogspot.com/
Para contactar con la artista; http://luciafraces74.blogspot.com/


3 comentaris: