dimecres, 29 de juny de 2011

Matrícula de la Escuela Municipal de Bellas Artes

Inscripción y matrícula de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Curso 2011-2012

SECCIÓN DIBUJO Y PINTURA

La matrícula y preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso podrá formalizarse entres los días 1 y 16 de septiembre (ambos inclusive) de 18 a 20 horas, en la Secretaría del Centro.

Prueba de admisión: martes 20 de septiembre a las 18 h.

Inicio del curso: lunes 3 de Octubre 2011

dissabte, 23 d’abril de 2011

Exposició de Final de Curs

L'associació d'alumnes intentarà fer una exposició de final de curs amb els treballs dels alumnes actuals a algun lloc d'alcoi

dissabte, 26 de desembre de 2009

ANIVERSARI DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE BBAA D'ALCOI

Ja està proper l'aniversari de l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi. Ja fa 50 anys de la creació d'aquesta escola tan peculiar. Us anirem informant de totes les activitats que es realitzen.

***

Ya está próximo el aniversario de la Esculea Municipal de Bellas Artes de Alcoy. Ya hace 50 años de la creación de esta escuela tan peculiar. Os informaremos de todas las actividades que se realicen.

diumenge, 8 de novembre de 2009

Resultats de l'Enquesta - Resultados de la Encuesta

Encara que la participació ha sigut escasa, els nostres seguidors que han votat han senyalat l'activitat de TALLERS ARTÍSTICS, com una de les més interessants. Moltes gràcies a tots i esperem realitzar algun Taller Artístic.
Apesar de la escasa participación, nuestros seguidores que han votado han señalado la actividad de TALERES ARTÍSTICOS, como una de las más interesantes que se pueden norganizar. Muchas gracias. Intentaremos realizar algún taller artístico.

dimarts, 27 d’octubre de 2009

Enquesta d'Activitats - Encuesta de ActividadesCom ja sabeu, l'Associació Belles Arts d'Alcoi és una associació cultural molt jove, per aquesta raó ens agradaria saber quienes activitats us agradarien que organitzara l'Associació Belles Arts d'Alcoi. Nosaltres estem pensan algunes activitats, però ens agradaria la vostra col·laboració per a oferir una oferta cultural interessant. Podeu dirigir-us mitjantçant els comentaris, fent saber el que us agradaria; TALLERS ARTÍSTICS, COVOCATÒRIES DE CONCURSOS, ACTIVITATS DIDÀCTIQUES, CONFERRÈNCIES, VIATGES CULTURALS, ETC...S'admeten propostes.


Como ya sabéis, l'Asociación Belles Arts Alcoi es una asociación muy joven, por esta razón nos gustaría saber qué actividades os gustarían que organizara la Asociación. Nosotros estamos pensando algunas actividades pero nos gustaría vuestra colaboración para ofrecer una oferta cultural interesante. Podéis dirigiros mediante comentarios, haciendo saber que os gustaría; TALLERES ARTÍSTICOS, CONVOCATORIAS DE CONCURSOS, ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS, VIAJES CULTURALES, ETC...Se admiten propuestas.

dijous, 22 d’octubre de 2009

Exposició on-line; LUCIA FRACÉS

Lucia fracés, naix a Alcoi l'any 74, sempre amb inquietuds pictòriques, l'any 99 comença a exposar en la comunitat valenciana, per a a poc a poc i amb el passar dels anys anar ampliant a Barcelona, Gijón, Granada, Salamanca, és a dir, un anar i vindre d'exposicions en el territori espanyol, al mateix temps de participar en algunes fires d'art organitzades a Espanya, fins a l'actualitat.Des de fa 2 anys és fundadora i col·laboradora del Grup Six, compost per 6 membres, les quals han exposat, en nombroses ocasions la ultima exposició en Artesfera, Benidorm amb molt bones critiques, rebudes a través de premsa.Lucia fraces, nace en alcoy en el año 74, siempre con inquietudes pictóricas, en el año 99 empieza a exponer en la comunidad valenciana, para poco a poco y con el pasar de los años ir ampliando a Barcelona, Gijon, Granada, Salamanca, es decir, un ir y venir de exposiciones en el territorio español, al mismo tiempo de participar en algunas ferias de arte organizadas en España, hasta la actualidad.Desde hace 2 años es fundadora y colaboradora del Grupo Six, compuesto por 6 miembros, las cuales han expuesto, en numerosas ocasiones la ultima exposicion en Artesfera, Benidorm con muy buenas criticas, recibidas a traves de prensa.**
Per a contactar amb l'artista; http://luciafraces74.blogspot.com/
Para contactar con la artista; http://luciafraces74.blogspot.com/