diumenge, 8 de novembre de 2009

Resultats de l'Enquesta - Resultados de la Encuesta

Encara que la participació ha sigut escasa, els nostres seguidors que han votat han senyalat l'activitat de TALLERS ARTÍSTICS, com una de les més interessants. Moltes gràcies a tots i esperem realitzar algun Taller Artístic.
Apesar de la escasa participación, nuestros seguidores que han votado han señalado la actividad de TALERES ARTÍSTICOS, como una de las más interesantes que se pueden norganizar. Muchas gracias. Intentaremos realizar algún taller artístico.

1 comentari: